tabulka
Vážení hostia, v tabuľke vľavo sú ceny za jednotlivé pobyty uvedené vrátane DPH.
Pri ubytovaní sa hradí aj vrátna kaucia vo výške 150 €. Táto sa po ukončení pobytu vracia, v prípade, že bol dodržaný chatový poriadok. 
Minimálny počet nocí je udávaný v prípade plnej vyťaženosti chaty v sezóne. Ak chata nie je v danom období plne vyťažená, je možné sa dohodnúť aj na iných variantoch, ako sú uvedené v cenníku.
Pre informácie o obsadenosti ubytovacieho zariadenia volajte, prosím, ešte pred záväznou objednávkou na číslo 0907 463 331